Malacca

MALACCA honours are as follows:
Darjah Utama Negeri Melaka (DUNM) with the Title Datuk Seri Utama
- Darjah Gemilang Seri Melaka (DGSM) award, which carries the title “Datuk Seri”.
Darjah Cemerlang Seri Melaka (DCSM) award that carries the title “Datuk Wira”.
Darjah Mulia Seri Melaka (DMSM) which carries the “Datuk”
Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM) which carries the title “Datuk”.
Justice of the Peace (JP).
Bintang Cemerlang Melaka
- Pingkat Khid­mat Lama

Normally awarded in conjunction on the birthday of Yang Dipertuan Negeri Melaka