Penang

The Penang List of Honor are as follows..


1.Darjah Utama Pangkuan Negeri (DUPN) that carries the title Datuk Seri Utama.

2. Darjah Panglima Pangkuan Negeri (DPPN), which carries the title Datuk Seri.


3. Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (DGPN) award that carries the title Datuk Seri.

4. Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri (DMPN) that carries the title Datuk.

5. Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN) that carries the title Datuk.


6. Dar­­­jah Johan Negeri (DJN)


7. Pingat Kelakuan Terpuji (PKT).

8. Pingat Jasa Kebaktian (PJK).

9. Pingat Jasa Masyarakat (PJM).

10. Pingat Bakti Setia (PBS).

0 comments:

Post a Comment