Selangor


A.    Paduka Mahkota Selangor (SPMS), which carries the title “Datuk Seri"
B.    Datuk Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah (SSIS) which carries the title “Datuk Setia”
C.    Datuk Paduka Mahkota Selangor (DPMS) which carries the title “Datuk”
D. Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah (DSIS) which carries the title “Datuk”
E.    Selangor Justice of the Peace Council
F.    Setia Mahkota Selangor (SMS)
G.   Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah (SIS)
H.    Ahli Mahkota Selangor (AMS)
I.      Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah (AIS)
J.    Bintang Perkhidmatan Cemerlang (BPC)